Nieuwe ontwikkelingen in Ai2

Vanaf 1 februari biedt Ai2 de volgende nieuwe rapporten aan:

- De dagnota in UBL formaat, dit is het standaard xml factuur formaat van alle boekhoud pakketten, de UBL wordt vanaf die datum automatisch meegegeven met de PDF dagnota.
- De detailregels van de dagnota in CSV formaat, dit om eenvoudig de complete regels te checken met uw inkoopbestand.
- De dagnota in XML invoice formaat, gelijk aan de XML invoice zoals deze door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt.

In uw dagnota email vindt u de mogelijkheid om u aan te melden voor de extra bijlages, alle combinaties kunnen u toegezonden worden per email, ook op verschillende email adressen, wilt u de UBL niet ontvangen laat ons dit dan weten?

Betalingsverkeer rondom de feestdagen in 2020

Op de volgende feestdagen zal er geen dagnota naar u verzonden worden omdat er geen electronisch betalingsverkeer mogelijk is binnen Nederland:

10 april (goede vrijdag)
13 april (tweede paasdag)
1 mei (dag van de arbeid)
21 mei (hemelvaartsdag)
1 juni (tweede pinksterdag)
25 december (eerste kerstdag)
1 januari 2021 (nieuwjaarsdag)

Sinds 1 januari 2018 rekent Ai2 maandelijks achteraf 1% over gestorneerde bedragen, dit wordt op de eerste dagnota van de nieuwe maand vermeld.Dit om de kosten van de storno's af te dekken.

In verband met mogelijk afwijzing van een SEPA incasso door de bank van een klant op administratieve grond worden transacties groter dan 25.000 euro per individuele transactie, automatisch een dag later uitbetaald.