Ontwikkelingen Ai2

Bestuur, directie en medewerkers van Ai2 wensen u een gezond en succesvol 2023


Ai2 Rapportages


De Productnota in PDF formaat, dit is een productnota zoals deze ook door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt aangevuld met eab nummer en eab volgnummer en opdracht nummer.
Het verkoop overzicht per dag, week en maand, hierop staan alleen de product opbrengsten per artikel sorteringswaarde, de product omzet per klant en de referentie naar de dagnota waarop wordt uitbetaald.
Het BTW overzicht per maand of per kwartaal
De dagnota in UBL formaat, dit is het standaard xml factuur formaat van alle boekhoud pakketten, de UBL wordt automatisch meegegeven met de PDF dagnota.
De detailregels van de dagnota in CSV formaat, dit om eenvoudig de complete regels te checken met uw inkoopbestand.
De dagnota in XML invoice formaat, gelijk aan de XML invoice zoals deze door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt. De XML invoice is er in twee varianten, op artikelsoort getotaliseerd op detail regel nivo.

In uw dagnota email vindt u de mogelijkheid om u aan te melden voor de extra bijlages, alle combinaties kunnen u toegezonden worden per email, ook op verschillende email adressen, wilt u de UBL niet ontvangen laat ons dit dan weten?

Betalingsverkeer rondom de feestdagen in 2023


Op de volgende feestdagen zal er geen dagnota naar u verzonden worden omdat er geen elektronisch betalingsverkeer mogelijk is binnen Nederland:

7 april 2023(goede vrijdag) Let op! geen bankverwerking
10 april 2023(tweede paasdag)
1 mei 2023(dag van de arbeid) Let op! geen bankverwerking
18 mei 2023(hemelvaartsdag)
29 mei 2023(tweede pinksterdag)
25 december 2023(eerste kerstdag)
26 december 2023(tweede kerstdag)
1 januari 2024(nieuwjaarsdag)

Sinds 1 januari 2018 rekent Ai2 maandelijks achteraf 1% over gestorneerde bedragen aan de klant waar de storno is opgetreden, dit wordt op de eerste dagnota van de nieuwe maand vermeld. Dit om de kosten en risico's van de storno's af te dekken.

In verband met mogelijk afwijzing van een SEPA incasso door de bank van een klant op administratieve grond worden transacties groter dan 25.000 euro per individuele transactie, automatisch een dag later uitbetaald.