Ontwikkelingen Ai2

Nieuwe tarieven Ai2 per 1 januari 2021


Door de veranderde kosten structuur bij de Nederlandse banken komen de werkelijke kosten van het incasseren ieder jaar hoger uit. Na de invoering van rente over het geïnde saldo per dag door de banken in het derde kwartaal van 2020, hebben we besloten om na 13 jaar onze tarieven iets aan te passen. De kosten voor Ai2 zullen hierdoor licht stijgen, maar we blijven ondanks deze stijging nog steeds de goedkoopste incasso service binnen de sector. Vanaf 1 januari 2021 gaat het basis tarief van de incasso met 0,1% omhoog.

Ai2 Rapportages


De Productnota in PDF formaat, dit is productnota zoals deze ook door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt aangevuld met eab nummer en eab volgnummer en opdracht nummer.
Het verkoop overzicht per dag, week en maand, hierop staan alleen de product opbrengsten per artikel sorteringswaarde, de product omzet per klant en de referentie naar de dagnota waarop wordt uitbetaald.
Het BTW overzicht per maand of per kwartaal
De dagnota in UBL formaat, dit is het standaard xml factuur formaat van alle boekhoud pakketten, de UBL wordt automatisch meegegeven met de PDF dagnota.
De detailregels van de dagnota in CSV formaat, dit om eenvoudig de complete regels te checken met uw inkoopbestand.
De dagnota in XML invoice formaat, gelijk aan de XML invoice zoals deze door de Nederlandse veilingen wordt verstrekt.

In uw dagnota email vindt u de mogelijkheid om u aan te melden voor de extra bijlages, alle combinaties kunnen u toegezonden worden per email, ook op verschillende email adressen, wilt u de UBL niet ontvangen laat ons dit dan weten?

Betalingsverkeer rondom de feestdagen in 2021 en 2022


Op de volgende feestdagen zal er geen dagnota naar u verzonden worden omdat er geen elektronisch betalingsverkeer mogelijk is binnen Nederland:

2 april 2021(goede vrijdag)
5 april 2021(tweede paasdag)
13 mei 2021(hemelvaartsdag)
24 mei 2021(tweede pinksterdag)
15 april 2022(goede vrijdag)
18 april 2022(tweede paasdag)
26 mei 2022(hemelvaartsdag)
6 juni 2022(tweede pinksterdag)

Sinds 1 januari 2018 rekent Ai2 maandelijks achteraf 1% over gestorneerde bedragen, dit wordt op de eerste dagnota van de nieuwe maand vermeld.Dit om de kosten van de storno's af te dekken.

In verband met mogelijk afwijzing van een SEPA incasso door de bank van een klant op administratieve grond worden transacties groter dan 25.000 euro per individuele transactie, automatisch een dag later uitbetaald.